ติดต่อเรา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

 • ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ทางหลวงแผ่นดิน 24 (โชคชัย–เดชอุดม)
  ห่างจากอำเภอเดชอุดม 27 กิโลเมตร
  ณ บ้านทุ่งเทิง
  ตำบลทุ่งเทิง
  อำเภอเดชอุดม
  จังหวัดอุบลราชธานี
  มีพื้นที่ 50 ไร่
  e-mail  ttywschool@hotmail.com
  website  www.ttyw.acth

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com