Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ( Album1)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ( Album1) (20)
ซ้อมประเมินครั้งที่ 1 ( ฝ่ายบริหารโรงเรียน)ซ้อมประเมินครั้งที่ 1 ( ฝ่ายบริหารโรงเรียน) (54)
ซ้อมประเมินครั้งที่ 2 ( ฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา) ซ้อมประเมินครั้งที่ 2 ( ฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา)  (137)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน (63)
คุณครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการคุณครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ (16)
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดงานด้วยรักและผูกพัน ภูมิใจกับผู้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดงานด้วยรักและผูกพัน ภูมิใจกับผู้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา (20)
ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2552ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2552 (36)
ทัศนะศึกษา ม.3 ทัศนะศึกษา ม.3  (20)
ชั่วโมงจิตสาธารณะนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนชั่วโมงจิตสาธารณะนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียน (20)
ซุมวัยใส ฮ่วมใจยุติธรรมซุมวัยใส ฮ่วมใจยุติธรรม (19)
การอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา (20)
ครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมกายบริหารร่างกายที่บริเวณหน้าเสาธงครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมกายบริหารร่างกายที่บริเวณหน้าเสาธง (11)
เด็กดี V-Star โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเด็กดี V-Star โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา (11)
คณะคุณครูทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งาน E-Learning ของเรียน อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 228 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาคณะคุณครูทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งาน E-Learning ของเรียน อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 228 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา (23)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ( Album2)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ( Album2) (45)
นักเรียนชั้น ม.1 พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาร่วมทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานีและร่วมนมัสการองค์พระเจดีย์ที่วัดหนองป่าพงนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาร่วมทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานีและร่วมนมัสการองค์พระเจดีย์ที่วัดหนองป่าพง (40)
ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม (32)
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553 ( Album1 )การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553 ( Album1 ) (35)
ตักบาตรปีใหม่ 2553ตักบาตรปีใหม่ 2553 (56)
วันธีรราช(1)25พ.ย.53วันธีรราช(1)25พ.ย.53 (61)
วันธีรราช(2)25พ.ย.53วันธีรราช(2)25พ.ย.53 (99)
ไหว้ครู 2553ไหว้ครู 2553 (116)
อบรมจราจร25พ.ย.53อบรมจราจร25พ.ย.53 (50)
แอโรบิคและนาฏมวยไทยชนะเลิศอีซูซุแอโรบิคและนาฏมวยไทยชนะเลิศอีซูซุ (55)
ศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน(วังจันทร์) 22-25 ก.ค.53 ศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน(วังจันทร์) 22-25 ก.ค.53  (47)
ภาพบรรยากาศร่วมแรงจัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม.29ภาพบรรยากาศร่วมแรงจัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม.29 (125)
ครูประสิทธิ์ สายลุน และ ครูครูธวัฒน์ แดนดี นำตัวแทนนักเรียน 20 คน  เข้าชมกิจกรรมผลงานวิชาการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ณ ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554ครูประสิทธิ์ สายลุน และ ครูครูธวัฒน์ แดนดี นำตัวแทนนักเรียน 20 คน เข้าชมกิจกรรมผลงานวิชาการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ณ ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (47)
บรรยากาศการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2554บรรยากาศการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2554 (18)
พิธียกเสาเอกสร้างพุทธสถานโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาพิธียกเสาเอกสร้างพุทธสถานโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา (58)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (109)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเลี้ยงรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเลี้ยงรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (5)
พุทธสถานลานธรรมพุทธสถานลานธรรม (15)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 (35)
PBuddhaPBuddha (29)
TongraUbonTongraUbon (28)
DecencyAndDrugfreeDecencyAndDrugfree (14)
ScoutScout (14)
ThammaThamma (32)
ซ้อมใหญ่รับประเมินโรงเรียนในฝัน - pre_Labschoolซ้อมใหญ่รับประเมินโรงเรียนในฝัน » pre_Labschool (8)
pre_Labschoolpre_Labschool (32)
LabSchoolLabSchool (19)
LabschoolLabschool (34)
มอบถุงยังชีพ - MOLมอบถุงยังชีพ » MOL (12)
sufficensysufficensy (36)
3DTeacher3DTeacher (32)
retireretire (88)
Arobic54Arobic54 (37)
fatherDay54fatherDay54 (49)
ClassroomMeeting2-54ClassroomMeeting2-54 (26)
NewDirectorNewDirector (103)
SfridaySfriday (30)
254scout254scout (42)
BPLWBPLW (44)
ไหว้ครู 2555ไหว้ครู 2555 (30)
55antiDrug55antiDrug (44)
Benchmarking Asean sp6Benchmarking Asean sp6 (16)
TTYWopenhouse2012 - TWOpenHouse2012TTYWopenhouse2012 » TWOpenHouse2012 (13)
Tongra55Tongra55 (19)
23octPiya5523octPiya55 (26)
55Sportday55Sportday (41)
16jan5616jan56 (32)
conclude55conclude55 (61)
EngCamp56EngCamp56 (15)
supervisionsupervision (22)
56InAss56InAss (32)
56AntiDrug56AntiDrug (55)
56ScoutRP56ScoutRP (61)
561ClassroomMeeting561ClassroomMeeting (42)
56MotherDay56MotherDay (42)
วันภาษาไทย๕๖ - 56ThaiDayวันภาษาไทย๕๖ » 56ThaiDay (57)
สัปดาห์อาเซียน๕๖สัปดาห์อาเซียน๕๖ (47)
56LoveKingShirt56LoveKingShirt (25)
วันปียมหาราช 2556วันปียมหาราช 2556 (53)
วันวชิราวุธ56วันวชิราวุธ56 (39)
English Camp2014English Camp2014 (46)
ผ้าป่าข้าวเปลีอก56ผ้าป่าข้าวเปลีอก56 (57)
ปฐมนิเทศ - ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ » ปฐมนิเทศ (11)
โครงการจ้างครูชาวต่างชาติโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ (6)
วันงดสูบบุหรี่โลก 2014วันงดสูบบุหรี่โลก 2014 (24)
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (21)
กรมไฟฟ้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการที่ ต. ทุ่งเทิงกรมไฟฟ้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการที่ ต. ทุ่งเทิง (5)
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2557เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 (6)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาปีการศึกษา 2562 (1)
Display Num 
 
Powered by Phoca Gallery