Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Most downloaded files

เพื่อนร่วมเดินทางโรงเรียนในฝัน (ดาวน์โหลดเอกสาร/เพื่อนร่วมเดินทางโรงเรียนในฝัน)
คู่มือการใช้งาน Elearning (ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการใช้งาน Elearning)
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร/ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ)
เมนูการใช้งาน CAI ON WEB (ดาวน์โหลดเอกสาร/เมนูการใช้งาน CAI ON WEB)
คู่มือการใช้อินเตอร์โรงเรียน (ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการใช้อินเตอร์โรงเรียน)

 

Powered by Phoca Download