Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)


โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ /ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบ