Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

กรมไฟฟ้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการที่ ต. ทุ่งเทิงวันที่ 12 มิ.ย. 2557 กรมไฟฟ้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้เดินทางมาให้บริการตรวจรักษาโรค

ที่ ต. ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม โดยใช้หอประชุมของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเป็นสถานที่ในการให้บริการ

ประชาชนในเขต ต. ทุ่งเทิง โดยมี นายสมัคร  วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 

และคณะครูทุกท่านให้การต้อนรับและบริการประชาชนที่มารับบริการด้วยความยินดียิ่ง


<<ประมวลภาพกิจกรรม>>