Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นำโดยท่าน ผอ.สมัคร  วนาสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและท่านรองฯสุวิมล หมายมั่นพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ วันที่  1 กรกฏาคม 2558