Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

Home

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน "โครงการหนึ่งใจ..เดียวกัน"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอิสสระ  สมชัย  เป็นผู้แทนพระองค์

มอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"

ณ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554


<<<ประมวลภาพกิจกรรม>>>