Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home

พิธีไหว้ครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาปีการศึกษา 2562


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


ประมวลภาพกิจกรรม