Get Adobe Flash player

QRCode โรงเรียน


สารสนเทศ Online

คลังความรู้2

Home

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ