เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

  • เปี่ยมล้นคุณธรรม งามล้ำสุนทรีภาพ เต็มศักยภาพทุกเครือข่ายความเป็นไทยและพลโลกบรรเจิด เป็นเลิศทางวิชาการ

อัตลักษณ์

  • ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com