พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

โดยมี นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

อนึ่ง ในการจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้ สำเร็จได้ ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน

คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com