รับการนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ และคณะทำงาน ได้นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการตรวจนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจนิเทศติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

โดยมีนายนายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้นวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นางสาวอรษา เหยียดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ บุตรสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com