Breaking News

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโรงอาหารใหม่

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเปิดโรงอาหารใหม่

โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.29 น. คณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนทุกคน พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์เตี่ยสุ่ยชัย-อาม่าซูเซียง แซ่ลี้ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โดยมี นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธีคลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

About admin

Check Also

รับการนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ และคณะทำงาน ได้นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *