Monthly Archives: September 2023

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

กิจกรรม ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต คณะครูบุคลกร และนักเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูวันชัย  นาคพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ กิจกรรมในช่วงเช้า คุณครูวันชัย ได้กราบลาพุทธสถานหน้าโรงเรียน จากนั้น คณะครู นักเรียนได้ตั้งขบวนแห่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่บริเวณงานซึ่งใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน หลังจากนั้นมีพิธีการบายศรีสู่ขวัญ,การแสดงของนักเรียน,ชมวีดีทัศน์ ประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานฮวงเฮ็ง แซ่ลี้ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ตามด้วย นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกพร้อมกับกล่าวแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

Read More »

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา”

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” รายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน้องๆ นักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ช่องทางการสั่งซื้อเสื้อ สแกน QR code ในภาพ หรือผ่านลิงก์ https://forms.gle/dZ7eEua4eFgo7FEA8 สั่งซื้อผ่านช่องทางแชต facebook ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม สั่งซื้อผ่านบุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เริ่มสั่งซื้อเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 หมายเหตุ เสื้อที่ระลึก เป็นแบบพรีออเดอร์ สั่งตามจำนวน กำหนดรับเสื้อ หลังวันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถมารับเสื้อด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา หรือหากท่านประสงค์ให้จัดส่งกรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน ค่าจัดส่งบวกเพิ่ม 50 บาท

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com