Breaking News

Daily Archives: 2023-10-09

ภาพกิจกรรมชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดกิจกรรม “ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

Read More »