ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com