กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08:00 น. – 12:00 น.

แนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักเรียน
  • ลงทะเบียน เวลา 08:00 – 09:00 น.

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มติม ที่เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com