กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเป็นนักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com