กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อเป็นการระลึกถึงรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา และ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง พร้อมกันจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรม สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com