Breaking News

admin

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา”

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “ชมพูขาวรวมใจ 47 ปี ผ้าป่าสามัคคี ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” รายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน้องๆ นักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ช่องทางการสั่งซื้อเสื้อ สแกน QR code ในภาพ หรือผ่านลิงก์ https://forms.gle/dZ7eEua4eFgo7FEA8 สั่งซื้อผ่านช่องทางแชต facebook ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม สั่งซื้อผ่านบุคลากรโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เริ่มสั่งซื้อเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 หมายเหตุ เสื้อที่ระลึก เป็นแบบพรีออเดอร์ สั่งตามจำนวน กำหนดรับเสื้อ หลังวันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถมารับเสื้อด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา หรือหากท่านประสงค์ให้จัดส่งกรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน ค่าจัดส่งบวกเพิ่ม 50 บาท

Read More »

กิจกรรม Open House 2023 “ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สร้างอนาคตเด็กไทย”

กิจกรรม Open House 2023 “ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สร้างอนาคตเด็กไทย” วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โรงเรียนได้รับเกียรติ จาก กิตติพงษ์เทียมสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานจัดงาน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ภายในในงานมีการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การโชว์วงดนตรี TW BAND การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การแสดงของกลุ่มสาระฯต่างๆ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และการแสดงกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และ ครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา และโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในสหวิทยาเขตฯ เป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

Read More »

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นบุญชุดไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ วัดบ้านทุ่งเทิง โดยมีนายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพ

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโรงอาหารใหม่

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเปิดโรงอาหารใหม่ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.29 น. คณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนทุกคน พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์เตี่ยสุ่ยชัย-อาม่าซูเซียง แซ่ลี้ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โดยมี นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

Read More »

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นำเสนอผลงาน best practice ด้านการบริหารจัดการ ในงาน symposium 2023

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นำเสนอผลงาน best practice ด้านการบริหารจัดการ ในงาน symposium 2023 หลังจาก ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด สพม.อบอจ ในการจัดนิทรรศการ งาน symposium 2023 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

Read More »

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร 2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสุด 1 คน 2.2 ผู้บริหาร นายพรพิชิต ทองหมื่น โทรศัพท์ 0810754085  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  2  คน นางอรษา วิเศษรอด  โทรศัพท์  0918355066  E-mail – วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5 ปี …

Read More »

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ทางหลวงแผ่นดิน 24 (โชคชัย–เดชอุดม)    ห่างจากอำเภอเดชอุดม 27 กิโลเมตร ณ บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    มีพื้นที่ 50 ไร่   e-mail  ttywschool@hotmail.com  website  www.ttyw.acth สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 ตำบล 15  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านทุ่งเทิง บ้านโนน  บ้านหนองยาว  บ้านหนองบอน บ้านหนองโพธิ์ไฮ บ้านทุ่งเจริญ บ้านบัวเจริญ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนสว่าง 1.4 มีเนื้อที่ …

Read More »

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ เปี่ยมล้นคุณธรรม งามล้ำสุนทรีภาพ เต็มศักยภาพทุกเครือข่ายความเป็นไทยและพลโลกบรรเจิด เป็นเลิศทางวิชาการ อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

Read More »