ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 เปิดเรียนปกติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566งวัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com