วันอาทิตย์ เวลา 09.39 น. ขึ้น 8ค่ำ เดือน3 ยกเสาเอกเสาโท สร้างโรงอาหาร

29/01/2566 วันอาทิตย์ เวลา 09.39 น. ขึ้น 8ค่ำ เดือน3 ยกเสาเอกเสาโท สร้างโรงอาหารของเรา
ขอบพระคุณท่านฯฮวงเซ็ง แซ่ลี้ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ท่านฯอดีต ส.ว.นิทรา เทียมสุวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเดชอุดม ท่านอดีตนายก อบต.ทุ่งเทิง คำภา เชื้อคง กรรมการสถานศึกษาฯผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพ่อเสาร์ คำตัน และคุณครูทัศนีย์ กลิ่นหอม ข้าราชการบำนาญ อดีตกรรมการสถานศึกษาฯที่ให้เกียรติคณะผู้บริหารและคณะครูของเรา มาเป็นเกียรติยกเสาเอก–เสาโท สร้างโรงอาหารเพื่อนักเรียน ลูกหลานของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com