กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2566

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธาน เปิดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรมนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ สุนทรภู่ กวีเอกของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com