กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ในชุมชน รอบบริเวณโรงเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมชดเชย วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกๆปี

คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com