Breaking News

รับการนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ และคณะทำงาน ได้นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการตรวจนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจนิเทศติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

โดยมีนายนายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้นวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นางสาวอรษา เหยียดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ บุตรสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

About Sangwian Sawai

Check Also

ภาพกิจกรรมชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดกิจกรรม “ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *