กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี

ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

 วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งองค์ผ้าป่า รวมต้นผ้าป่า(ต้นเงิน) รับซองผ้าป่าจากสายบุญต่างๆ ณ หอประชุมอนุสรณ์ฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น. – การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า

เวลา ๑๗.๐๐ น. – งานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔๗ ปีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

เวลา ๑๘.๐๐ น. – การแสดงวงดนตรี TW Band

 

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัยไทยธรรม

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งขบวนแห่ต้นผ้าป่า  บริเวณหน้าวัดทุ่งเทิง (รถแห่)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – พิธีถวายต้นผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์ อนุโทนาพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น. – เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

 

หมายเหตุ :       ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. การแต่งกาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าป่าสามัคคี

วันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com