Monthly Archives: February 2024

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ยังโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และเตรียมพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จาก Aerosoft พร้อมกันนี้ คณาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี ยังมาให้การแนะแนว สำหรับการศึกษาต่อ

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com