ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และเตรียมพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จาก Aerosoft พร้อมกันนี้ คณาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี ยังมาให้การแนะแนว สำหรับการศึกษาต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com