แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ยังโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com