Sangwian Sawai

รับการนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ และคณะทำงาน ได้นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการตรวจนิเทศติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจนิเทศติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ โดยมีนายนายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้นวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นางสาวอรษา เหยียดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ บุตรสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพ

Read More »

กิจกรรมลงทะเบียนและยืนยันตัวตน แอป ThaiD

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายประวิทย์ บุญมางำ ปลัดอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย ทีมงาน ได้ให้ความรู้ ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ThaiD ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ทั้งนี้ ThaiD เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม

Read More »

กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในชุมชน รอบบริเวณโรงเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมชดเชย วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกๆปี คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม

Read More »

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยมี นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ อนึ่ง ในการจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้ สำเร็จได้ ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม

Read More »

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2566

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธาน เปิดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กิจกรรมนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ สุนทรภู่ กวีเอกของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com