คลังสื่อวิดิทัศน์

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นำเสนอผลงาน best practice ด้านการบริหารจัดการ ในงาน symposium 2023

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นำเสนอผลงาน best practice ด้านการบริหารจัดการ ในงาน symposium 2023 หลังจาก ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด สพม.อบอจ ในการจัดนิทรรศการ งาน symposium 2023 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com