Monthly Archives: October 2023

ภาพกิจกรรมชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดกิจกรรม “ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา” เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ -ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

Read More »

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี ชมพูขาว รวมใจ ๔๗ ปี ผ้าป่าสามัคคีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งองค์ผ้าป่า รวมต้นผ้าป่า(ต้นเงิน) รับซองผ้าป่าจากสายบุญต่างๆ ณ หอประชุมอนุสรณ์ฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. – การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า เวลา ๑๗.๐๐ น. – งานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔๗ ปีทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เวลา ๑๘.๐๐ น. – การแสดงวงดนตรี TW Band   วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัยไทยธรรม เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งขบวนแห่ต้นผ้าป่า  บริเวณหน้าวัดทุ่งเทิง (รถแห่) เวลา ๑๐.๐๐ …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com